Affärsidé & historia

Emballageteknik – bakom kulisserna

Att vara en stabil partner och erbjuda kunderna en kostnadseffektiv förpackningslösning som gör ett så litet klimatavtryck som möjligt är en av drivkrafterna bakom verksamheten i Emballageteknik AB.

– Vi tar oss tid att lyssna på våra kunder och ser till att ta fram den bästa lösningen för just dem, säger Anders Pontén, marknadsansvarig på Emballageteknik AB.

Emballageteknik startades 1984 av Göran Forsmark och Håkan Forsmark, Anders Pontén anslöt sig sedan till företaget 1988.

– Vi såg att det fanns plats för en förpackningsproducent som arbetade med en stor bredd av lösningar, både vad gäller material och konstruktion, säger Anders Pontén.
Med tiden växte produktionsbehovet och de nya företagarna köpte upp Skumplastfabriken AB. Det blev det första av många förvärv genom åren som moderbolaget Team ET har gjort.

– Strategin då, liksom idag, är att ha en konstant tillväxt såväl organiskt som genom förvärv och vi tittar hela tiden på verksamheter som skulle vara intressanta att inkorporera med Emballageteknik. Den senaste är welltillverkaren Tre Well Emballage som vi köpte 2018, berättar Anders Pontén.

Emballageteknik en partner

Det faktum att Emballageteknik och Team ET genom åren vuxit genom att förvärva produktionsbolag inom olika förpackningsområden har gjort att företaget kunnat bygga upp en gedigen kunskapsbank. Därför vill Emballageteknik gärna vara med från början av ett projekt, för att kunna vara en partner på riktigt.

– Vi har flera gånger fått förfrågningar som gäller projekt som varit ute hos andra leverantörer, men där det inte gått att hitta en smart lösning. En nyckel till att vi sedan lyckas är att vi jobbar i alla material, men framför allt att vi blir en partner. Det är väldigt sällan en kund kommer med en ritning och säger: ”vi vill ha den här förpackningen”. Oftast finns inte förpackningsprodukten och då tar vi fram den i samråd med kunden. Det är det som gör oss unika, att vi tar oss tid att lyssna på våra kunder och att vi inte är materialbundna, säger Anders Pontén.

Materialoberoende

Att Emballageteknik har egen produktion på samtliga produktområden är den stora anledningen till att de inte behöver vara bundna till ett visst sorts material.

– Vi väljer det som är bäst för kunden. Det kanske bara är cellplast, eller wellpapp, eller så blir det en kombination med cellplast och trä. Går man till oss får man en partner som har en väldigt stor bredd, den bredaste som producerande bolag inom förpackning kan leverera, säger Anders Pontén.

Står på flera ben

Emballageteknik jobbar i dag med produktion på tre marknader, Sverige, Estland och Lettland. Utöver det levererar företaget också till Danmark, Norge, Litauen och Finland, som är den största marknaden utöver de tre där produktionen finns.

Förpackningsindustrin är väldigt konjunkturberoende, men med sin bredd och flexibilitet har Emballageteknik kunnat rida ut marknadsförändringarna, behålla en stadig tillväxt och ta allt fler marknadsandelar.

– Vi jobbar inte bara med förpackningslösningar utan har också produktion av hygienplast, industridetaljer, tätningar, packningar, flytkroppar och ljudisolering. Det gör att vi kan hålla uppe produktionen på en god nivå även om vissa branscher tillfälligt går lite trögare, konstaterar Anders Pontén.

Utveckling och historik

1964
Skumplastfabriken AB startar med inriktning på bearbetning av Skumplast.

1984
Svensk Emballageteknik AB startas under namnet Svensk Emballageteknik HB.

1988
ET Emballageteknik AB. ET etablerar sig under namnet Bohusemballage HB.

1988
Svensk Emballageteknik AB startar MK Specialemballage AB. Sålt 1989.

1989
Svensk Emballageteknik AB förvärvar Wellpack AB.

1996
Team ET Startar Emballage Technologies OU i Tallinn.

1997
ET Emballageteknik förvärvar Novent AB och Iva form.

1998
ET Emballageteknik förvärvar BM Specialemballage AB.

1999
Svensk Emballageteknik AB förvärvar Good Well.

1999
Svensk Emballageteknik AB förvärvar Stockholms kartong, sedermera sålt.

1999
Svensk Emballageteknik AB förvärvar Örnpac AB.

2001
Svensk Emballageteknik AB förvärvar Johnson & Harge Förpackning.

2001
Svensk Emballageteknik AB förvärvar Uniwall Emballage i Nyköping.

2005
Svensk Emballageteknik förvärvar Woodybox AB i Malmö. Sålt 2011.

2006
Svensk Emballageteknik startar ET Packaging Latvia SIA.

2008
Emballageteknik Järfälla investerar 12 miljoner i ny maskinpark för wellkonvertering.

2010
Emballageteknik inleder en stor investering i ny cadteknik för konvertering av både cellplast och well, denna teknik har vi nu i alla fabriker.

2011
ET Emballageteknik förvärvar EMS Cases i Göteborg.

2012
Svensk Emballageteknik förvärvar Japac Emballagespecialisten AB.

2013
Emballageteknik Järfälla investerar i digital tryckteknik, Durst Rho 700, samt automatiskt skärbord från Zünd.

2014
Emballageteknik påbörjar investering i solenergi i Järfälla, under 2016 skall systemet var helt utbyggt, och Järfällafabriken ska vara helt självförsörjande med elektricitet.