Miljö- & kvalitetspolicy

Team ET och dess dotterbolag har som målsättning att inte påverka vår gemensamma miljö i negativ riktning. Detta ingångsvärde gäller såväl för vår produktion som för de detaljer vi tillverkar.

  • Vi har som målsättning att vid varje nyproduktion låta kretsloppstänkandet vara ett tungt vägande argument när vi väljer material, och att informera våra kunder om fördelarna med att göra ett bra miljöval. Vidare är vår strävan att i största möjliga mån undvika kombinationer av material som försvårar återvinning.
  • Vi vill hålla kunskaper inom miljöområdet aktuella hos våra medarbetare genom utbildning och uppdateringar.
  • Vi vill utnyttja våra certifierade underleverantörers kunskaper för att alltid vara väl uppdaterade vad gäller miljöaspekter på samtliga material som vi arbetar med.

På vår fabrik i Järfälla arbetar vi med att bli självförsörjande med elektricitet. Redan nu har vi en produktion som omfattar ca 250 000 kWh/år och målsättningen är att den inom ett år ska vara cirka 450 000 kWh/år.

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy
Certifikat ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 Svensk Emballageteknik AB

Certifikat ISO 9001:2015 & 14001:2015 ET Emballageteknik AB – Göteborg

Certifikat ISO 9001:2015 & 14001:2015 ET Emballageteknik AB – Malmö