Keskkonna- ja kvaliteedipoliitika

Team ET ja selle tütarettevõtted on võtnud eesmärgiks vältida meie ühise keskkonda kahjustamist. See lähtepunkt kehtib nii meie tootmisele kui ka meie toodetavatele detailidele.

  • Oleme võtnud eesmärgiks, et iga uue toote juures arvestataks materjalide valimisel materjaliringlusega ning et kliente teavitataks keskkonnasäästlike valikute eelistest. Samuti püüame võimaluste piires vältida materjalikombinatsioone, mis raskendavad taaskasutust.
  • Värskendame oma töötajate keskkonnaalaseid teadmisi koolituste ja uuenduste abil.
  • Soovime kasutada oma sertifitseeritud allhankijate teadmisi, et olla alati kursis kõigi kasutatavate materjalide keskkonnaomadustega.

Hetkel tegeleme oma Järfälla tehase elektrienergia osas isemajandavaks muutmisega. Juba praegu toodame u 250 000 kWh aastas ja eesmärgiks on jõuda aasta jooksul tasemele u 450 000 kWh/a.

Klikkige siia, et lugeda ettevõtte kogu kvaliteedi- ja keskkonnapoliitikat
ISO 9001:2015 sertifikaat
ISO 14001:2015 sertifikaat