EUPS-standardi

EUPS (End Use Performance Standard) säätää aaltopahvin laatuvaatimukset. Tämä standardi toimii yleisstandardina, jota sovelletaan koko Euroopan Unionin alueella. Materiaalin pitää täyttää alla kuvatuissa testeissä annetut arvot.

Reunan lujuuden testi
Reunan lujuus (ECT-arvo) kuvaa materiaalin pinottavuutta. Testin aikana kohdistetaan voima pitkin aaltopahvin uria ja mitataan niiden yhteen puristamisen vaadittava voima.

Murtolujuus
Testi osoittaa aaltopahvin lujuuden huolimattoman käsittelyn suhteen. Ominaisuus mittaa aaltopahvin muodonmuutoksia ja painetta, jonka materiaali kestää rasituksessa kahden pyöreän levyn välissä.

Pinnan painelujuus
eli FCT-arvo. Tämä testi mittaa urien vahvuuden ja aaltopahvin puristusvoiman kestävyyden. Testin aikana kohdistetaan aaltopahviin voima pinnan suhteen kohtisuorassa.

Taivutusjäykkyys
Tämä ominaisuus parantaa aaltopahvin pinottavuutta. Tämä osoittaa, miten aaltopahvilevy kestää taivutuksen. Pintamateriaalin laatu ja aaltopahvin paksuus ovat tässä erityisen merkittäviä.