Painoteknologiat

Aaltopahvista valmistetuissa tuotteissa käytämme neljää erilaista painoteknologiaa.

Fleksopaino
Fleksopainon osalta painetaan merkit laatikkoon tuotantoprosessin aikana. Painolevy sijoitetaan fleksopainokoneeseen ja painettu teksti painetaan laatikkoon prosessin aikana. Tämän menetelmän käytössä ovat isojen erien painokustannukset melko alhaisia. Puutteena on se, että jokaisen eri värisävyn painamiseen tarvitaan erillinen painolevy. Menetelmä sopii hyvin yksinkertaiseen painamiseen, mm. logojen ja yksinkertaisten kuvien ulkopakkauksiin painamiseen.

Digipaino
Se on uusin menetelmä aaltopahviin painamiseen, joka muistuttaa perinteistä mustetulostusta, mutta on paljon isompi. Me tarjoamme 2050mm painoleveyttä, pituus rajoittuu lehden pituuteen. Tässä painoteknologiassa ei tarvita painolevyä, painamiseen käytetään pdf-tiedostoa. Tiedoston tulee olla laadukas, sitä muokataan ohjelmassa ja sen jälkeen on tiedosto valmiina tulostimeen siirrettäväksi. Menetelmä sopii hyvin myös pienempien tuote-erien painamiseen ja värisävyjen valikoima on rajaton, voidaan painaa myös valokuvia. Sopii mm. esittelyaineistoon yms. tuotteisiin.

Offsetpaino
Offsetpaino tarjoaa parhaan laatutason. Suoraan aaltopahviin ei voi painaa, sen sijaan painetaan ohuempaan paperiin (n. 100g), joka laminoidaan painamisen jälkeen aaltopahviin. Offsetpaino sopii hyvin suurempien tuote-erien painamiseen ja silloin, kun painamisen laatuun on kohdistettu tiukkoja vaatimuksia. Lähtökustannukset ovat melko suuria.

Silkkipaino
Tämä menetelmä varmistaa erinomaisen painolaadun, mutta rajoittaa painoprosessia jonkin verran, sillä kerralla painetaan vain yksi väri. Valokuvien painaminen on mahdotonta. Lähtökustannukset ovat suurin piirtein samaa luokka kuin fleksopainon kohdalla.