Rīga

SIA Packaging Latvia

Reģistrācijas numurs: 4000 3823 905

Tālrunis: +37167977155
Fakss: +37167977157
Rīgas rajons, Krimuldas Pagasts

Inciems, “Vētras”, LV-2145
LATVIJA

sales.riga@team-et.lv