Gym-Sport golv

Ljuddämpning för moderna gym & sport golv

Gymmet
Allt fler vill träna på gym och gärna nära hemmet. Många av dagens gym ligger i lokaler som valts med hänsyn till grannar eftersom gym lätt blir störande. Med hjälp av Stepisol kan gym ligga i bostadshus och vara öppna dygnet runt. Stepisol är ett material som dämpar steg- och luftljud mycket effektivt, så effektivt att flera ledande gymkedjor valt att använda Stepisol i sina anläggningar.

Ljud som fortplantas genom en byggnads stomme kan vara mycket störande. Med Stepisol under golvet uppnås en effektiv dämpning av oönskade ljud och vibrationer.

Enligt gällande ljudkrav i svensk standard, SS025267 ljudklass C, finns värden som inte får överstigas i eller i anslutning till bostadshus. Med Stepisol som underlag i golvet är det möjligt att klara dessa krav med marginal. Det finns inte längre skäl att acceptera störande ljud.

Broschyrer

Stepisol Ljuddämpning för moderna gym