Projektering

Montering, generellt. Stepisol läggs direkt på underlaget; bjälklaget eller betonggolvet. Det är viktigt att skivor inte fästs i bjälklaget med spikar eller liknande.

Ombyggnad av lägenhet eller vind. Som undergolvsskiva används minst 2 st 16 mm spånskivor. Om man använder 30 m mm Stepisolskivor i kombination med golvbeläggning av plast eller linoleum, uppfyller konstruktionen luft- och stegljudsklass B i SS 02 52 67 på träbjälklag och klass A på betongbjälklag.

Gymgolv. Stepisol Silence 300 Grå 60 mm kombineras med 30 mm gummimatta för bästa resultat. Fungerar utmärkt för att dämpa ljudet av tunga hantlar och stänger som tappas i golvet.

Balkbjälklag av trä eller betong: Stepisol stomljudslist häftas eller lim mas fast ovanpå balkarna före montering av undergolvskonstruktion.

Sportgolv. Stepisolskiva (50 mm) och 2 st 16 mm spånskivor, samt golvbeläggning av plast eller trä.

Maskinrum. Som undergolvskonstruktion används betongplattor (typ trädgårdsplattor) med lumppapp ovanpå. Undergolvskonstruk tionen görs på samma sätt som till lägenhet eller vind (se ovan).

Byggvarudeklarationer. Produkterna är byggvarudeklarerade.