Fefcostandarder

Systemet med standardkonstruktioner har utarbetats av wellindustrins europeiska samarbertsorgan FEFCO. Alla beteckningar som används vid specifikationer och beställningar är internationellt gångbara, oberoende av olika nationella standards. En wellförpackning beskrivs med en fyrsiffrig kod. De två första anger vilken grundkonstruktion som används, de två sista anger version av grundkonstruktionen.

Läs mer om Fefco