2018-10-01

Solceller i Malmö

Under senhösten kommer även vår Malmöfabrik få solceller. Vi installerar solpaneler på taket, så framöver kommer produktionen att drivas med energi främst från solen!