EUPS-standard

EUPS (End Use Performance Standard) sätestab nõuded lainepapi kvaliteedile. See toimib universaalse standardina, mida kasutatakse kogu Euroopa Liidus. Materjal peab allpool kirjeldatus testides vastama teatud väärtustele.

Servatugevustest
Serva tugevus (ECT-väärtus) iseloomustab materjali virnastatavust. Testi käigus rakendatakse jõudu piki lainepapi sooni ja mõõdetakse nende kokku surumiseks vajalikku jõudu.

Murdetugevus
Test näitab lainepapi vastupidavust hooletule käsitsemisele. See mõõdab lainepapi deformeeruvust ja survet, mida see talub koormamisel kahe ringikujulise plaadi vahel.

Pinna survetugevus
ehk FCT-väärtus. See test mõõdab soonte tugevust ja lainepapi võimet kokkusurumist taluda. Testi käigus avaldatakse lainepapile jõudu selle pinnaga täisnurkselt.

Paindejäikus
See omadus suurendab lainepapi virnastatavust. See näitab, kuidas lainepapptahvel painutamist talub. Pinnamaterjali kvaliteet ja lainepapi paksus on siin olulised.