STÖTSKYDD

Våra stötsäkra förpackningslösningar har varit ledande på marknaden över lång tid tack vare dess höga kvalitet och minimala klimatpåverkan. Vi använder hållbara material för att tillverka så effektiva, tåliga och klimatsmarta förpackningar som möjligt som möter kundens specifika behov. Våra hållbara material förenat med unik design, skapar förpackningslösningar som kan bevara ömtåliga föremål väl under lång tid.

Nedan finns våra standardmaterial som vi dagligen arbetar med för att konstruera och tillverka stötskyddade emballage.

EPEL

EPEL är en enkelförnätad cellpolyeten uppbyggt i laminerade lager, som framför allt används till effektiva emballage där stötskydd är ett krav. EPEL kan återvinnas till 100 % till nya råvara och finns i vit, svart och rosa färg. Det rosa materialet är ESD-anpassat och används till känsliga elektronikprodukter. EPEL i svart färg, som även har benämningen EPEL RENEW, innehåller minst 80 % återvunnet granulat utan att det ger avkall på kvalité.

EPEL finns i olika densitet, där våra standarder är 23, 28, 35 och 50 kg/m3. Vi tar fram den optimala densiteten utifrån vikten på produkten som ska packas.

EPEX

EPEX är ett samlingsnamn för tvärförnätade cellpolyetenmaterial, där vi framför allt jobbar med två standardmaterial. EPEX material kan många gånger upplevas som ett exklusivare och lyxigare material på grund av den finare yta materialet har. EPEX finns i många olika färger, där vi framför allt jobbar i standard färgen svart. Tvärförnätad cellpolyetener har även fördelen att det är mer tålig mot omvärldsfaktorer, såsom värme, vatten, kemikalier och smuts.

EPEX finns i olika densiteter, där våra normala standarder är 28, 30 och 45 kg/m3.

Idag är EPEX material svårt att återvinna på ett enkelt sätt, varför den större delen av EPEX avfallet går till energiåtervinning. Därför har vi även tagit in EPEX ECO i material portföljen, som är skapat av biomassavfall såsom restavfall från pappersbruk, använd matolja, matavfall med mer. Med detta är EPEX ECO ett naturbaserat material, som inte konkurrerar om råvaror som används inom livsmedelsindustrin, vilket andra alternativa naturbaserade material kan göra. Genom att aktivt välja EPEX ECO istället för traditionell EPEX (gjord på råolja), kan vi tillsammans minska klimatpåverkan med 50 % till 90 %, vid framställningen av materialet. EPEX ECO är ett ISCC PLUS certifierat material, där ISCC PLUS är en tredjeplatscertifiering som säkerställer överenskommelse med höga ekologiska och sociala hållbarhetskrav tillsammans med besparingar av växthusgasutsläpp genom leverantörskedjan. I framtiden planeras även hela Emballageteknik vara certifierade enligt ISCC PLUS.

POLYETER & POLYESTER

Polyeter är ett polyuretanskum som lämpar sig framför allt till inreden och emballage för lättare produkter. Polyeter används även till produkter inom möbel-, hygien- och byggindustrin. Polyeter går på ett effektivt sätt att profilera, för att skapa en vågformad yta, som kan låsa fast känsliga produkter i förpackningen. Polyeter finns framför allt i färgerna grå, blå, vit, gul och rosa. Där det rosa materialet är antistatiskt och används många gånger i förpackningslösningar där elektroniska produkter är inblandade. Utöver Polyeter finns Polyester som skiljer sig något mot Polyeter, då materialet har en bättre bärighet. Våra Polyestermaterial har även egenskapen att det är flamskyddande.

Polyeter finns i olika densitet, där våra standarder är 23, 30, 35, 45 och 55 kg/m3.

Även Polyester kommer i flera olika densitet men där våra standarder är 30 och 60 kg/m3.

Idag är det inte möjligt att återvinna polyeter på ett effektivt sätt, där större delen polyeteravfall går till energiåtervinning. Polyeter är möjligt att återanvända genom att skapa kompremix material av förbrukade produkter i materialet.

FIBREASE

Fibrease är en nykomling i Emballagetekniks materialportfölj som även kallas för träskum. Fibrease är ett skummaterial som är uppbyggt av 80 % cellolusa fiber och 20 % polymerer (PE/PP). Konsistensen på Fibrease påminner om polyeter, och likt polyeter, lämpar sig Fibrease framför allt till inreden och emballage för lättare produkter. Den stora fördelen med fibrease är att det kan utan problem återvinnas effektivt tillsammans med allmänna pappers-, kartong och wellpappsåtervinningar. Vilket möjliggör enkel och effektiv materialåtervinning när produkten blivit förbrukad av slutkonsument. Materialet finns just nu i densiteten 30 kg/m3 och kommer i vit/gul färg.

Hexacomb

Hexacomb är ett fiberbaserat material till 100 % som är uppbyggt av två skivor som har papper med honeycomb-struktur mellan sig. Hexacombs uppbyggnad gör det möjligt att stapla extrema tyngder på materialet, utan att de krossas, var av den tåligaste Hexacomb kvaliteten klarar av ett tryck på 50 ton per m2! Hexacomb lämpas framför allt till inreden och emballage för tyngre produkter som är mindre stötkänsliga. Men kan även användas tillsammans med andra stötdämpande material, för att tillsammans få en optimal stötsäker förpackningslösning. Hexacomb innehåller till största del återvunna fibrer och materialet i sig, går att återvinna 100 % till nytt material.

Copyright © 2023 Team ET