Vårt miljö- och kvalitetsarbete

Klimatsmarta förpackningslösningar är vår affärsidé

Miljöomsorg har alltid varit ett av Team ET:s absoluta kärnvärden och nu, mer än någonsin. Från design till färdig produkt är kretsloppstänkandet ett tungt vägande argument för att kunna möjliggöra så klimatsmarta förpackningslösningar som möjligt. Vid all konstruktion och produktion strävar vi efter att i största möjliga mån undvika kombinationer av material som försvårar återvinningen. Vi utnyttjar vår kompetens genom att använda så lite material som möjligt i varje konstruktion, utan att ge avkall på funktionaliteten och därigenom påverka miljön så lite som möjligt. En effektiv resursanvändning, både i form av energi och material, är något som alltid varit en viktig del i vårt vardagliga arbete och inom vår affärsmodell.

Energieffektivisering är A och O

I förpackningsbranschen har vi, under en längre tid, varit omtalade för vårt arbete kring energieffektivisering. Våra produktionsenheter är nästan helt självförsörjande av egenproducerad el från våra solcellsinstallationer på väggar och tak. Vår målsättning är att samtliga produktioner, kontor och fastigheter inom Team ET ska vara helt och hållet självförsörjande på ren el i framtiden!

Under 2022 producerade Team ET:s enheter tillsammans ungefär 900 000 kWh!  Enheterna i Stockholm och Malmö är helt självförsörjande på egenproducerad el (över helåret), sedan flera år tillbaka och våra enheter i Riga, Tallinn och Göteborg är på våg mot samma riktning. Vårt pågående och fortsatta arbete inom energieffektivisering gör att våra egna produktioner, kontor och fastigheter ger minsta möjliga klimatavtryck.

Framtiden är cirkulär!

Kretsloppstänkande är alltid ett starkt fokus inom vårt försäljnings-, konstruktions- och produktionsarbete. För varje spillbit vi använder i produktionen, bidrar det till en positiv resursanvändning, vilket resulterar i att minska våra utsläpp! Vi tror på starka samarbeten med våra partners, leverantörer och kunder för att kunna möjliggöra effektiva återanvändnings- och återvinningsflöden. Vi har kontinuerliga resonemang och projekt med våra leverantörer för att ta fram och utveckla alternativa material, som bidrar till en positiv klimatomställning. Allt från hur vi kan minska de faktiska växthusgaserna i atmosfären, till hur vi samarbetar för att uppnå cirkulära materialflöden.

Idag har våra enheter i Göteborg, Malmö, Riga och Tallinn maskiner för att enkelt kunna bryta ner det EPE spill som blir från vår produktion. Det underlättar och effektiviserar återvinningen till ny råvara. Vi har som utgångspunkt att arbeta och ta fram material som bidrar till en cirkulär ekonomi. Vi har öppna, löpande diskussioner med våra leverantörer kopplat till material baserat på PCR plast, sockerrör, wellpapp och övriga alternativa materials miljöpåverkan, kvalitetsfunktioner, och hur de kan ingå i cirkulära materialflöden. Läs mer om våra hållbara material under produkter!

Klicka här för att ta del av företagets Kvalitets- och miljöpolicy i sin helhet
Certifikat ISO 9001:2015

Certifikat ISO 14001:2015

Copyright © 2023 Team ET