Bygg

Stepisol Ljudgolv

Nybyggnation.
Stepisol läggs direkt på underlaget, därefter pumpas
avjämningsmassa direkt på Stepisol för att uppnå bästa resultat.
Stepisolgolv i kombination med golvbeläggning av plast eller
linoleum, uppfyller konstruktionen luftoch
stegljudsklass B i SS 01 52 67 på träbjälklag och klass A på
betongbjälklag.
Gymgolv.
Stepisol Silence 300, 60 mm i kombination med 30 mm gummimatta
för bästa resultat, fungerar utmärkt för att dämpa ljudet av tunga
hantlar och stänger som släpps ner i golvet.
BVD. Produkterna är byggvarudeklarerade.
EPD Stepisol är EPD-Deklarerat enligt ISI 14025 och EN 15804 + A2.

Broschyr

Gymgolv

Copyright © 2024 Team ET