Affärsidé & historia

Emballageteknik – Historia

Emballageteknik startades 1984 av Göran Forsmark, Lars Roll och Håkan Forsmark. Anders Pontén anslöt sig till företaget 1988.

Med tiden växte produktionsbehovet och företaget köpte upp Skumplastfabriken AB 1988. Det blev det första av många förvärv genom åren.

Det faktum att Emballageteknik under åren vuxit bla. genom förvärv av produktionsbolag inom olika förpackningsområden, har gjort att företaget kunnat bygga upp en gedigen kunskapsbank.

Emballageteknik – Affärsidé

Att vara en stabil partner och erbjuda kunderna en kostnadseffektiv helhetslösning av förpackning, som gör ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Företaget arbetar med en stor bredd av lösningar, både vad gäller material och konstruktion.

Emballageteknik en partner

Emballagetekniks styrka är att företaget inte är materialbundna, då vi har egen produktion inom samtliga produktområden så som cellplast, wellpapp, samt trä.

Vi är med från början av ett projekt, som en partner och tar fram förpackningsprodukten i samråd med kunden.

Står på flera ben

Emballageteknik har idag produktion i Sverige, Estland, samt Lettland.

Utöver försäljningen i dessa länder är företagets största marknad i Danmark, Norge, Litauen, samt Finland.

Förpackningsindustrin är väldigt konjunkturberoende, men tack vare sin bredd och flexibilitet, har Emballageteknik kunnat behålla en stadig tillväxt och samtidigt ta marknadsandelar.

Utöver förpackningar, tillverkar Emballageteknik hygienprodukter, industridetaljer, tätningar, packningar, tvättlappar, samt ljudisolering.

Utveckling och historik

1984
Svensk Emballageteknik AB startas under namnet Svensk Emballageteknik HB.

1988

Skumplastfabriken AB Grundat 1964 förvärvas av Emballageteknik

1988
Bohusemballage HB startas sedemera namnändrat till ET Emballageteknik AB.

1988
Svensk Emballageteknik AB startar MK Specialemballage AB. Sålt 1989.

1990
Svensk Emballageteknik AB förvärvar Wellpack AB.

1996
Team ET Startar Emballage Technologies OU i Tallinn.

1997
ET Emballageteknik förvärvar Novent AB och Iva form.

1998
ET Emballageteknik förvärvar BM Specialemballage AB.

1999
Svensk Emballageteknik AB förvärvar Good Well.

1999
Svensk Emballageteknik AB förvärvar Stockholms kartong, sedermera sålt.

1999
Svensk Emballageteknik AB förvärvar Örnpac AB.

2001
Svensk Emballageteknik AB förvärvar Johnson & Harge Förpackning.

2001
Svensk Emballageteknik AB förvärvar Uniwall Emballage i Nyköping.

2005
Svensk Emballageteknik förvärvar Woodybox AB i Malmö. Sålt 2011.

2006
Svensk Emballageteknik startar ET Packaging Latvia SIA.

2008
Emballageteknik Järfälla investerar 12 miljoner i ny maskinpark för wellkonvertering.

2010
Emballageteknik inleder en stor investering i ny cadteknik för konvertering av både cellplast och well, denna teknik har vi nu i alla fabriker.

2011
ET Emballageteknik förvärvar EMS Cases i Göteborg.

2012
Svensk Emballageteknik förvärvar Japac Emballagespecialisten AB.

2013
Emballageteknik Järfälla investerar i digital tryckteknik, Durst Rho 700, samt automatiska skärbord från Zünd.

2014
Emballageteknik påbörjar investering i solenergi i Järfälla, under 2016 skall systemet var helt utbyggt, och Järfällafabriken ska vara helt självförsörjande med elektricitet.

2018

Emballageteknik förvärvar TRE Well AB

2023

Emballageteknik förvärvar DanaPack AB

2023

Emballageteknik förvärvar Spectrum Cases AB

Copyright © 2024 Team ET