Hygien


Tvättlappar

Vi tillverkar tvättlappar i gult och blått skummaterial i tjocklekarna 2 mm och 3 mm. Våra tvättlappar är skurna till storlekarna 270×190 mm eller 190×190 mm och vacuumpackas sedan antingen i brandade eller obrandade påsar för bekväm hantering och förvaring.

Skyddsvisir

Under den utmanande perioden med Covid-19-pandemin kände vi ett ansvar att bidra till sjukvårdens behov av tillförlitlig skyddsutrustning. Därför arbetade vi intensivt med att utveckla och CE-certifiera ett innovativt skyddsvisir speciellt utformat för användning inom sjukvården.

Genom att ta fram detta skyddsvisir ville vi inte bara erbjuda en effektiv lösning för att skydda sjukvårdspersonal mot smittspridning utan också bidra till att öka tillgången på nödvändig utrustning under en tid av stor efterfrågan. Genom att CE-certifiera vårt visir visar vi vår strävan efter att erbjuda produkter av högsta kvalitet som uppfyller de striktaste regleringarna och normerna inom EU.

Vi är stolta över att kunna bidra till vårdpersonalens säkerhet och välbefinnande genom att tillhandahålla detta speciellt anpassade skyddsvisir. För mer information eller för att beställa, kontakta oss gärna idag.

CE-Certifiering

Skyddsförkläde

Under processen med att utveckla och förbättra vårt CE-certifierade skyddsvisir för sjukvården, insåg vi vikten av att erbjuda ett komplett sortiment av skyddsutrustning för vårdpersonal. Därför ägnade vi också tid och resurser åt att utforska och utveckla effektiva metoder för tillverkning av skyddsförkläden.

Genom att erbjuda både skyddsvisir och skyddsförkläden ville vi ge vårdpersonalen den fullständiga skyddsutrustning de behövde för att kunna utföra sitt arbete på ett säkert och professionellt sätt.

Copyright © 2024 Team ET