Farligt Gods

Farligt gods lådor är en viktig kategori inom emballage då det är otroligt viktigt att det blir rätt vid transporter av batterier och andra farliga ämnen.

Vi hjälper dig med processen från start till en färdigt certifierad låda.

Farligt Gods Special

Vid framtagning av specialanpassade farligt gods emballage är det viktigt att man vet vilka steg som behöver göras.

Farligt gods emballagen är unika på sitt sätt för att det finns många regler som man måste hålla sig till. De skiljer sig många gånger från fall till fall.

Det viktigaste är alltid att förpackningen ska vara så pass säker och tålig så att inget kan gå snett vid transporten, oavsett hur förpackningen behandlas och där hjälper vi.

Plywood

Det går att göra ytterlådan i plywood för en väldigt säker och robust låda. Det tar man oftast fram när man tänker att lådan lever kvar efter den första transporten då den går att återanvända som förvaringslåda till produkten.

Även denna låda måste tryckas med UN nummer och här går det också bra att lägga till eget tryck på.

Wellpapp

Ytterlådan kan bestå av olika material där den vanligaste är wellpapp. Här krävs en stark wellpapp som står emot stötar från utsidan utan att gå sönder. Vi jobbar med framför allt två material när vi tar fram farligt gods lådor i wellpapp. Antingen en 7mm exportwell eller en 9mm exportwell.

Lådan anpassas efter storlek och vikt för att klara de tester som krävs för att få lådan godkänd och certifierad.

Det krävs att lådan trycks med sitt UN nummer och det går även att lägga till eget tryck på lådan om man har någon information eller logga som man önskar ha på.

Inneremballage

Inneremballaget är viktigt i framtagandet av ett specialanpassat framtaget farligt gods emballage. Det är viktigt att inget kan slå sönder lådan från insidan och att allt ligger fixerat och säkert i lådan.

Här kan man jobba med olika material beroende på vad det är och vilken vikt det har. Till exempel batterier som oftast behöver ett ESD anpassat inrede.

Här hjälper vi till att utforma ett anpassat inrede efter vad som ska läggas i lådan.

Testning

Det som behövs från kunden vid testningen är dummis av det som ska skickas. Om inte det går att få fram får det tas fram senare vid testningen men då kan det dra ut på tiden och en kostnad läggs på för att ta fram dessa.

Före emballaget skickas för testning på labb gör vi egna tester för att bedöma att vi skickar ett tillräckligt starkt emballage på test så att vi inte skickar ett för svagt emballage till labb.

När vi gjort bedömningen att emballaget kommer klara testerna i labb skickas lådor och inreden tillsammans med dummis iväg till ett labb där den utsätts för olika påfrestningar utifrån för att säkerställa att inget kan gå sönder under transport.

Efter det får man ett påskrivet certifikat med vilken låda och inrede som måste användas vid transport av produkten.

Copyright © 2024 Team ET