2017-01-25

Ny fabrik i Estland

Vi utökar i Estland och bygger ny fabrikshall.

Det blir en helautomatiserad produktionslina.

Klart sommaren 2017!