2018-11-02

ET har den 1/11 2018 förvärvat Tre Well Emballage. Kathryn och Torkel Arnborg har beslutat att sälja verksamheten. Utvecklingen av Tre Wells produktgrupper inom t ex inredning och bobiner fortsätter nu i ET’s regi. Personalen kommer i sin helhet följa med till Emballageteknik och produktionen slås samman med ET’s enhet i Jakobsberg.

Copyright © 2024 Team ET