Kvalitetsstandard

Wellpapp delas in i olika grupper baserat på materialens olika kvaliteter och wellpappens tjocklek. Här följer en kortare beskrivning av de vanligaste varianterna.

F-Flute (microwell, ca 0,75mm)

E-Flute (miniwell, ca 2,0mm)

B-Flute (finwell, ca 3,0mm)

C-Flute (grovwell, ca 4mm)

BC-Flute (tvåwell, ca 7mm)

AA-Flute (tvåwell, ca 10mm)

AAA-Flute (trewell, ca 15mm)