Tryckmetoder

Vi arbetar med fyra tryckmetoder i vår wellproduktion.

Flexoprint tryck
Vid flexoprint tryck gör vi trycket i tillverkningsprocessen av lådan. En kliché monteras i flexoprintern, och trycket läggs på lådan i en löpande process. Metoden gör att vid längre serier så blir kostnaden för trycket relativt låg. Nackdelen är att det erfordras en kliché för varje färg som ska tryckas på lådan. Metoden lämpar sig väl för enklare tryck, typ logotyper och enklare bilder på ytteremballage.

Digitaltryck
Detta är den senaste metoden att lägga tryck på wellen, man kan jämföra detta med en vanlig bläckstråleskrivare, men betydligt större. Vi har en tryckbredd på 2050mm, längden begränsas av arkets längd. Vid denna tryckmetod behövs ingen kliché, utan vi utgår från en pdf fil. Filen måste vara av god kvalité, filen ”rippas” i ett program, och är sedan redo att överföra till printern. Metoden lämpar sig väl för kortare serier, och har inga begränsningar i antal färger, det går att trycka fotografiska bilder. Bra för displaymaterial mm.

Offsettryck
Offsettryck ger en mycket hög kvalité, den bästa. Det går inte att trycka direket på wellen, utan trycket gör man på ett tunnare papper, ca 100g, som sedan lamineras (kascheras) på wellen. Offsettryck lämpar sig när upplagorna blir större, och en mycket hög kvalité på trycket erfordras. Initialkostnadernaär relativt höga.

Screentryck
Metoden ger en mycket hög kvalité på trycket, men det är begränsningar i vad som kan tryckas, endast en färg i taget. Det går inte att trycka fotografiska bilder. Istället för kliché använder man en film, som sedan används för att göra en screenram, initialkostnaderna är ungefär desamma som vid flexotryck.