EUPS-Standard

EUPS, eller End Use Performance Standard som det utläses, benämner kraven för wellpappskvalitet. Detta för att ha en universell standard som är gångbar i hela EU. Materialet måste uppfylla vissa värden i en rad olika tester vilka beskrivs närmre här under.

Kantkrosstest
Kantkrossningsmotsåndet kallas även för ECT-värdet och värdet bidrar till hur bra staplingsförmåga materialet har. Testet utförs genom att kraft appliceras i wellenpipornas längdriktning och hur mycket som krävs för att krossa den.

Sprängstyrka
Detta test visar på wellpappens tålighet mot ovarsam hantering. Här mäts wellpappens seghet och det tryck som den kan motstå när den tryckbelastas mellan två ringformade plattor.

Plankrosstryck
Kallas även för FCT-värdet. Detta test mäter flutingens styrka och wellpappens förmåga att motstå hop-pressning. Detta görs genom att wellpappen utsätts för tryck appliceras vinkelrätt mot planskiktet.

Böjstyvhet
Denna egenskap bidrar även den till wellpappens staplingsstyrka. Böjstyvheten är ett mått på hur mycket en wellskiva motstår krökning vid böjning. Linerns kvalitet och wellpappens tjocklek är viktiga delar i detta moment.

Copyright © 2024 Team ET