Lådor

Vi tar fram lådor i wellpapp mellan 1,2mm upp till 14mm tjock. Detta gör att vi nästan alltid kan ta fram en låda med en kvalité som behövs till både lätta och tunga produkter.

FEFCO

Fefco är ett samlingsord för olika standardkonstruktioner inom wellemballage. Där bland finns allt från en stansad låda till en slitslåda eller tablettask lösning.

Många gånger är det just en fefco standard man är ute efter, då är det lätt att anpassa konstruktionen efter måtten man är ute efter.

I och med vår maskinpark kan vi ta fram lådor i volymer mellan 10 – 10 000st där vi vid mindre upplagor CAD skär lådorna och i de större stansar dom.

Special-lådor

I de fallen där man behöver en låda som inte finns med bland de ordinarie fefco standarderna har vi möjlighet att ta fram en helt specialanpassad låda.

Många gånger går det att utgå från en standard konstruktion men att man utför små förändringar i konstruktionen för att det ska passa andra behov.

Copyright © 2023 Team ET