Wellemballage

Många gånger behöver man fixera eller skydda en produkt i en låda på något sätt, då kan man se på lösningar i olika material. Ett wellemballage passar bra i lådor och ökar även intrycket av en hållbar förpackning.

I och med vår maskinpark har vi möjlighet att ta fram både små och stora volymer på specialanpassade inreden i wellpapp.

Vikt wellinrede

När man vill visa upp en produkt eller få den att framhävas i förpackningen måste man få fram en kontur och en höjd på inredet för att produkten ska sitta kvar och se snygg ut när man öppnar lådan.

Eftersom samtliga wellemballage ritas och tillverkas i 2D måste man tänka på att man får vika ihop inredet själv och sedan lägga ner det i en låda.

Om man har fler produkter som ska läggas i blir inredet mer komplext och svårt att vika ihop, därför lämpar sig wellinredet oftast till enstaka produkter som inte väger speciellt mycket.

Starkwell

Starkwell är en kvalité av wellpapp som klarar av stora vikter och är otroligt stabilt. Det är perfekt att bygga ihop stabila grunder som produkten kan stå på och bli fixerade på en pall och eller en låda.

Om man går på en starkwell-sarg med pall och lock kan även ett starkwellsinrede vara ett bra alternativ för att ta fram en komplett lösning i fibermaterial.

Copyright © 2024 Team ET