2018-11-02

Tre Well Emballage till ET

ET har den 1/11 2018 förvärvat Tre Well Emballage. Kathryn och Torkel Arnborg har beslutat att sälja verksamheten. Utvecklingen av Tre Wells produktgrupper inom t ex inredning och bobiner forsätter nu i ET´s regi. Personalen kommer i sin helhet följa med till Emballageteknik och produktionen slås samman med ET´s enhet i Jakobsberg.