2016-05-19

Miljö-, och energiutvecklingen fortsätter. Vår egen solenergianläggning producerar 560 Mwh per år. Därmed är vår produktion i Stockholm nu helt självförsörjande.

Läs hela artikeln här

Copyright © 2024 Team ET