2018-09-25

Större fabrik

Under sommaren 2018 har vi fördubblat produktionsytan i Lettland. Vi kan nu ännu bättre möta marknadens ökade krav med delvis nya maskiner och bättre kapacitet.