2018-10-01

Under senhösten 2018 kommer även vår Malmöfabrik få solceller. Vi installerar solpaneler på taket, så framöver kommer produktionen att drivas med energi främst från solen!

Copyright © 2024 Team ET