Tryckmetoder

Vi erbjuder ett antal olika tryckmetoder för att få en stor variation på de lådor och emballage vi tillverkar. Beroende på vilken modell av låda, antal och tryck rekommenderar vi en tryckmetod som kommer uppfylla kraven.

Flexotryck

Vid flexoprint tryck kan man lägga på trycket under tillverkningsprocessen av lådan. En kliché monteras i flexoprintern, och trycket läggs på lådan i en löpande process. Metoden gör att vid längre serier så blir kostnaden för trycket relativt låg. Nackdelen är att det erfordras en kliché för varje färg som ska tryckas på lådan. Metoden lämpar sig väl för enklare tryck, typ logotyper och enklare bilder på ytteremballage.

Digitaltryck

Digitaltryck är den senaste metoden att lägga tryck på wellen, man kan jämföra detta med en vanlig bläckstråleskrivare som trycker på well.

Vid denna tryckmetod behövs ingen kliché utan vi tar istället fram en tryckfil. Denna metod är väl lämpad för kortare serier men även där det är fler färger och bilder. Används oftast till displaymaterial bland annat.

Screentryck

Denna metod ger en mycket hög kvalité på trycket, men det är begränsningar i vad som kan tryckas, endast en färg i taget. Det går inte att trycka fotografiska bilder. Istället för kliché använder man en film, som sedan används för att göra en screenram, initialkostnaderna är ungefär detsamma som vid flexotryck.

Denna metod lämpar sig där man antingen vill ha mycket färg på lådan, om man vill ha negativt tryck, eller om det ska vara en hög kvalité på loggor mm.

Det går även att lägga på en lack som gör att lådan ser glansig och mer exklusiv ut.

Offsettryck

Offsettryck ger en mycket hög kvalité, den bästa. Det går inte att trycka direkt på wellen, utan trycket gör man på ett tunnare papper, ca 100g, som sedan lamineras (kascheras) på wellen. Offsettryck lämpar sig när upplagorna blir större och en mycket hög kvalité på trycket erfordras. Initialkostnaderna är relativt höga.

Copyright © 2024 Team ET